Keri sisuni

Korteriühistu seadistused

Üldine

Leheküljel Üldine on võimalus ise seadistada, millise kuupäeva seisuga trükitakse arvele võlgnevus: kuu viimase päevaga, arve kuupäevaga või arve viimase salvestamise kuupäeva seisuga.

Arve maksetähtajaks on päevade arv, mis liidetakse arve koostamise kuupäevale juurde.

Kui soovite, et arvele trükitakse maksekorraldus, näidud ja nullidega võrduvad read, siis tulevad teha linnukesed vastavatesse lahtritesse. Näidud trükitakse arvele ainult juhul, kui menüüs Korteriühistu – Korterid on tehtud linnukesed Mõõtjate lahtritesse, mis antud korteril olemas on.

Kui sisestate järgmise arve numbri, siis hakkab programm automaatselt nummerdama arveid sellest numbrist edasi.

Tehes linnukese lahtrisse “Ümardada hindu” või “Ümardada koguseid” hakkab programm ümardama arvel kaupade hindu ja koguseid vastavalt vajadusele lühemaks, mistõttu kaovad ära üleliigsed komakohad.

Lahtrisse “Käibemaksu arvestus” teha linnuke, kui korteriühistu on käibemaksukohustuslane.

Arvestusviisi lahtrisse valida kuu, kui üüriarveid tehakse korra kuus. Juhul, kui üüriarveid tehakse korra kvartalis ehk iga kolme kuu tagant, siis tuleb arvestusviisi lahtrisse valida kvartal.

Joonis 495

Finants

Finantsi seadistuste leheküljel tuleb valida kande tüüp, millega kanded pearaamatusse konteeritakse.

Samuti tuleb määrata, millise kuupäevaga tehakse kanded pearaamatusse – sisestades ise kindla päeva või valida, et kanded tehtaks kuu viimase päevaga.

Joonis 496

Viivised

Korteriühistu seadistustes leheküljel Viivised saab sisse lülitada automaatse viivise arvestuse.

Esmalt tuleks teha linnuke lahtrisse “Viivise arvestus”. Vaikimisi on viivise ümardamise komakohtade arv kaks, kuid kasutajal on võimalus muuta seadistust vastavalt vajadusele.

Sisestada viivise protsent. Kindlasti tuleb valida arvetest erinev kande tüüp, selleks et ei arvestaks viivistelt viiviseid. Valida viivise konto, näidiskontoplaanis konto 4230 Korteriomanike Viivised. Viivis arvestatakse maksetähtaja ületanud arvetest ja arvestus algab maksetähtajale järgnevast päevast.

Võttes lahti Korteriühistu – Üüriarved, avades kuu ning klõpsates lahti lehekülje Viivised ning vajutades nupule “Arvuta viivised”, arvestab programm automaatselt viivised kõigile võlgnikele, kelle tasumata üüriarved on ületanud maksetähtaja. Viivise summasid on võimalik ka ise käsitsi parandada/sisestada.

Lahtrisse “Arvestada viivist eelneva kuu eest” teha linnuke, kui üüriarveid tehakse jooksvas kuus, aga viivst arvestatakse eelneva kuu eest.

Joonis 497

Lehekülg Näitude import:

Profit võimaldab importida näite Windowsi lõikepuhvrist või veebist. Juhendi näitude importimiseks leiate siit:

Joonis 498

Arvete saatmine e-mailiga

Korteriühistu üüriarveid saab saata automaatselt e-maili teel, kui on kasutusele võetud meiliprogramm (Outlook, Mozilla Thunderbird) või SMTP kaudu (nt Google, Office365 vms).

Avades menüüs Korteriühistu – Korterid ja klõpsates lahti korteri, peab tegema linnukese lahtrisse “Arved e-maili” ning lahtrisse e-maili aadress tuleb sisestada elaniku e-mail.

Kui üüriarved on koostatud, siis klambri ikooni alt saab võtta “Arved e-maili”. Seejärel avanevad meiliprogrammis kirjad, kus arve on PDF-formaadis kaasas, olemas on kirja saaja aadress ja selgituseks arve koostamise kuu.

Korteriühistu seadistustes leheküljel arvete saatmine e-mailiga on võimalus seadistada kõikide arvete korraga saatmine, selleks tuleks teha linnuke lahtrisse “Saata arved kohe ära”.

Lisaks on võimalus sisestada ka mitmesugust lisateksti e-mailile.

Juhul kui te ei soovi, et välja trükitakse arveid, mis juba e-mailiga saadetakse, siis tuleks teha linnuke lahtrisse “Mitte trükkia arveid, mis saadetakse e-mailiga”.

Pealkirjas ja e-kirja sisus võib kasutada valemeid, näiteks pealkirjas valemi:

[data."Korter"] [data."Omanik"] Arve nr [data."ArveNr"] [kuu_nimi] [aasta_nr]

Sisu näidisvalem:

Lugupeetud [data."Korter"],

Saadame teile arve nr [data."ArveNr"].
Arvestuse periood on [kuu_nimi] [aasta_nr].
Kokku tuleb tasuda: [arveSumma] €

[arve_tekst]
[korter_tekst]

Lugupidamisega,
teie KÜ

Arvete eksport

Joonis 500

Sellel leheküljel tehtavad seadistused võimaldavad üüriarveid üles laadida internetti.