Keri sisuni

Töölepingud

Valides menüüs Palk / Töölepingud, avaneb vastav register.

Lepinguid saab reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Topeltklõpsuga saab konkreetset töölepingut avada. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, mille abil saab infot otsida või filtreerida nupu F3 abil.

Akna alumises osas asub ka palgaarvestuse kuu valik, mille seisuga registri andmeid kuvatakse.

Joonis 421

Tööleping

Töölepingu kaart

Uue töölepingu tegemisel tuleb täita järgmised väljad:

 • number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt. Kahte ühesuguse numbriga töölepingut ei saa salvestada;
 • töötaja – tuleb valida töötajate andmebaasist vajutades F5 , sobiva töötaja puudumisel saab selle kohe juurde lisada läbi valiku Uus. Sellisel juhul tuleb kindlasti töötaja kaardil Maksustamine üle vaadata ja teha parandused;
 • amet – tuleb valida ametite andmebaasist vajutades F5 , sobiva ameti puudumisel saab selle kohe juurde lisada läbi valiku Uus;
 • tööajamäär – kui täiskohaga, siis “1”;
 • lepingu algus – tuleb näidata lepingu alguse kuupäev;
 • lepingu lõpp – täita tähtajalise lepingu puhul ja lepingu lõppemisel;

Tasuliigid

 • tasuliigid – millist tasuliiki antud töölepingule kohandatakse. Valitakse tasuliikide andmebaasist (F5 kiirklahviga), sobiva tasuliigi puudumisel saab selle kohe juurde lisada kasutades selleks nuppu Uus valikuaknas
 • kogus – kp on arvestuskuu kinnipidamise tööpäevad (võetakse kinnipidamise tabelist), tp on arvestuskuu tööpäevade arv ja kuupalk on arvestuskuu tööpäevad miinus kinnipeetud päevad. Koguse või ka ise sisestada, näiteks  “1”, ajatasul tundide arv, tükitasul tükkide arv, lihtsalt päevade arv või valemina näiteks tp-kp (tööpäevadest lahutatud maha katkestuse tööpäevad) jne;
 • hind – näiteks kuupalga summa, ühe ühiku so tunni, tüki jne hind;
 • väljamakse toimub – kas väljamakse toimub samal või järgmisel kuul. Valik on eriti tähtis aasta vahetusel, kui maksumäärad on muutumas. Järgmisel kuul tuleb valida näiteks kui detsembris arvestatud palk makstakse välja jaanuaris ja sellele kehtivad juba uued maksumäärad ja tulumaksuvabastus;

Punkuse arvestus

 • puhkusepäevade arv – töölepinguga määratud puhkuse pikkus aastas;
 • kasutamata puhkusepäevade jääk – sisestada esimesel arvestuskuul, kui programm kasutusse võetakse so esimese arvestuskuu seisuga töötajal kasutamata puhkuse päevad;

Kinnipidamised

Saab sisestada kinnipidamise summa ja perioodi.

Lisainfo

Saab sisestada mitmesugust lisainfot töölepingu kohta.

Tasuliikide arv töölepingus ei ole piiratud. Järgmisele reale saab liikuda Enter klahviga.

Kirjaklambril klõpsates saab vaadata töölepinguga seotud faile.

Vajutades töölepingul print nuppu saab välja trükkida palgalipiku ehk detailse aruande töötaja tasuliikide ja kinnipidamiste kohta. Palgalipikuid saab välja trükkida ka korraga kõigi töötajate kohta menüüs Palk / Palgalipik.

Töölepingu parandamiseks tuleb menüüs Palk / Palgaarvestus kinnitused maha võtta, ka hilisematel kuudel, kui need on loodud ja kinnitatud. Töölepingut kustustada saab vaid isikul, kellele sellel majandusaastal väljamakseid pole tehtud.

Töölepingu lõpetamine

Töölepingu lõpetamiseks tuleb avada arvestuskuus töötaja tööleping ning märkida lepingu lõpukuupäev (väli "Lepingu lõpp").

Joonis 424

Kasutamata puhkusepäevade eest teha Töökatkestused all puhkusetasu kompensatsioon.

Joonis 425

Joonis 426

Programm arvestab automaatselt põhipalga ringi ning lisab puhkusetasu kompensatsiooni. Töölepingus vaadates väljatrükki on näha bruto põhipalk + puhkusetasu kompensatsioon ning arvestatud maksud.

Joonis 427

Joonis 428

Joonis 429

NB!

Juhul kui samas kuus on juba väljamakse toimunud, siis võib olla vajadus nullida ära Arvestuse tulumaksuvaba. Kui lõpparve makstakse samuti samas kuus, siis ei saa enam 500 tulumaksuvaba arvestada (arvestuse tulumaksuvaba panna 0, väljamakse jääb 500).

Joonis 427

Joonis 428

Joonis 429