Keri sisuni

Tootmise kinnitamiste mahavõtmine

Menüüs Tootmise kinnitamiste mahavõtmine, saab valitud kuupäevast alates korraga võtta maha kõikide tootmiste kinnitused.

Sisestada, mis kuupäevast alates kinnitused maha võtta ja vajutada Alusta. Logi aknas näeb, milliste dokumentide kinnitused on maha võetud.

Joonis 394

Protseduur on vajalik näiteks, kui toorme omahinda muudetud, et siis tootmisel arvestaks õiged omahinnad ja teeks uued ning õiged konteeringud pearaamatusse.