Keri sisuni

Põhivara nimekiri

Valides menüüs Põhivara – Põhivara nimekiri, avaneb vastav register, kus saab põhivarasid reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav põhivara numbri, nime või tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Joonis 398

Uue põhivara sisestamisel tuleb täita järgmised väljad:

 • kood – sisestage põhivara (inventari-) number;
 • nimetus – põhivara nimetus;
 • põhivara grupp – tuleb põhivara gruppide loetelust, kuhu sobiva valiku puudumisel saab kohe selle sisestada läbi valiku Uus;
 • ostu kuupäev – põhivara soetamise kuupäev;
 • amortisatsiooni kuupäev – mis kuust alustatakse programmiga põhivara amortisatsiooni arvestamist;
 • soetusmaksumus – põhivara soetushind;
 • jääkväärtus – kui on tegemist uue põhivaraga, siis jääkväärtus on võrdne soetushinnaga. Kui on tegemist põhivaraga, millel on varem amortisatsiooni arvestatud, siis sisestada põhivara väärtus arvelevõtu kuupäeval;
 • arvestusmeetod – valikuteks on lineaarne või amortisatsioonita (näiteks: maa, mida ei amortiseerita);
 • amort % – amortiseerimise protsent.

Et põhivara amortisatsiooni kanded läheksid automaatselt pearaamatusse, tuleb kindlasti täita samal lehel olev põhivara Finants kaart, mis koosneb järgmistest väljadest:

 • põhivara konto – konto, kuhu põhivara arvele võetakse. Näiteks: 1840 Transpordivahendid;
 • amortisatsiooni konto – Näiteks: 1841 transpordivahendite kulum (aktiva konto);
 • kulumi konto –  amortisatsiooni kulu konto. Näiteks: 532 masinate ja seadmete amortisatsioon (kulu konto);
 • objekt – juhul, kui ei peeta raamatupidamises arvestust osakondade lõikes, siis võib objekti välja jätta täitmata.

Joonis 399

Kõiki vajalikke kontosid ja osakondi saab valida klõpsates lahtril või vajutades F5 . Sobiva valiku puudumisel saab selle kohe lisada.

lisainfo kaart – siia võib piiramatus mahus salvestada lisainfot põhivara kohta.

muudatuste kaardil– saab ka tagasiulatuvalt muuta põhivara amotisatsiooni protsenti ja teha põhivarale ümberhindlusi (tõsta või langetada põhivara jääkväärtust). Selleks tuleb täita järgmised väljad:

 • kpv – dokumendi kuupäev, millega on otsustatud muuta põhivara amortisatsiooni protsenti või jääkväärtust;
 • amort kpv – mis kuust alates hakatakse põhivara amortisatsiooni uue protsendi või uuelt jääkväärtuselt arvestama;
 • muutus – jääkväärtuse muutus (kirjutada positiivne või negatiivne uue ja vana summa vahe);
 • protsent – kirjutada uus amortisatsiooni protsent;
 • seletus – vabas vormis selgitus muudatuse kohta.

Joonis 400

Põhivara mahakandmisel tuleb täita Mahakandmise kaardil järgmised väljad:

 • mahakandmise kuupäev – mahakandmise dokumendi kuupäev;
 • amort kpv – mis kuust lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine;
 • lisainfo – vabas vormis tekst põhivara mahakandmise kohta.

Joonis 401

Põhivarasid saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada põhivara kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab põhivara kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb põhivarade nimekirjas klõpsata vajalikul varal ja valida kustuta või avada põhivara kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.