Keri sisuni

Toodangu aruanne

Toodangu aruanne näitab valmis- ja pooltoodangu arvelevõtmist valitud perioodis kaupade või kaubagruppide lõikes. Tulemused järjestatakse kuupäeva, dokumendi numbri või kauba nimetuse järgi. Aruandes kajastub ka toodangu omahind.

Joonis 372

Vajutades Alusta avaneb aruande eelvaade:

Joonis 373

Aruannet saab printida välja, salvestada PDF-iks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V .