Toodangu aruanne

Toodangu aruanne näitab valmis- ja pooltoodangu arvelevõtmist valitud perioodis kaupade või kaubagruppide lõikes. Tulemused järjestatakse kuupäeva, dokumendi numbri või kauba nimetuse järgi. Aruandes kajastub ka toodangu omahind.

toodanguaruanne

Vajutades Alusta avaneb aruande eelvaade:

toodanguaruanne2

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl +V.