Tootmised

Klõpsates menüüs Ladu – Tootmised, avaneb vastav register, kus saab tootmisi reastada klõpsates veeru pealkirjal. Samuti on võimalik konkreetset tootmist otsida, märkides ära veeru, milles oleva tunnuse järgi soovitakse otsida, ja vajutades F3. Akna all paremas nurgas avaneb otsinguväli, kuhu tuleb kirjutada otsitav number, nimi vms.

tootmise_register

Uue valmis- või pooltoote lisamisel tuleb kõigepealt ära näidata toodetava kauba komponendid, milledest ta koosneb ja kogused ühe toote valmistamiseks. Nö. “retsepti” saab ära näidata menüüs Ladu – Kaubad ning sealt valides lehekülje Komponendid. Toodangu arvelevõtmisel on igakord võimalik komponente lisada ja koguseid muuta. Komponendid võivad olla ka kuluartiklid, nende omahind võetakse Kauba ostuhindade lehe esimeselt realt.

tootmise_kaup

Valmis- või pooltoodangu arvelevõtmisel tuleb sisestada kuupäev, kellaaeg (ei ole kohustuslik), ladu ja kaubad koos kogustega, mida soovitakse arvele võtta. Lisaks saab valida objekti ja tellija.

tootmise_aken

Klõpsates kauba real hiire parema klahviga või vajutades F6, avaneb antud toote komponentide register. Komponente saab lisada, kustutada olemasolevaid ja muuta kogust. Lisaks näeb komponentide hetke laoseisu.

tootmise_komponendid

NB! Toote üks komponent ei tohi olla toode ise.

Tootmise kinnitamisel komponendid kantakse laost välja ja valmis- või pooltoode võetakse lattu arvele. Lisaks tekib pearaamatusse kanne, millega tooraine ja materjal kantakse maha ja valmistoodang võetakse arvele.

Tootmisi saab kopeerida klõpsates Tootmiste registris sobival tootmise real paremat hiireklahvi ja valides ava koopia. Avaneb tänase kuupäeva seisuga tootmise kaart, mida saab muuta.

Tootmisi saab parandada ja kustutada kuni pole tehtud inventuuri. Parandamiseks tuleb kinnitus maha võtta, teha vajalikud muudatused ja salvestada. Tootmise kinnituse mahavõtmisel kustub tootmisega seotud kanne ja komponendid tulevad lattu tagasi. Kustutamiseks tuleb tootmiste nimekirjas klõpsata vajalikul tootmisel, võtta kinnitus maha ja valida kustut.

* Eraldi “Ostude kulu jagamine tootmises” mooduli olemasolul on võimalik tootmise omahinnale juurde arvestada ostuarve km-ta summa. Selleks, et tootmisele ostukulud juurde arvestatakse on vajalik Lao seadistuste all määrata ostuarvete kuluartikkel.

Tootmisel vahelehel “Kulud-ostuarved” valida vastav ostuarve mida soovitakse tootmise omahinnale juurde arvestada.

Toodangu omahind lahtris kuvatakse vastavalt komponentidele arvestatud omahinda. Laoseisus arvestatakse ka ostuarvete kulusid (omahind selle võrra suurem).

Vaata lisaks: