Keri sisuni

Kauba käibeandmik

Menüüs Ladu – Lao käibeandmik, saab võtta valitud kauba ja perioodi kohta aruande. Aruandesse tuleb kauba algseis, sissetulekud ja väljaminekud ning lõppseis, seda nii ladude kui objektide lõikes.

Joonis 362

Vajutades Alusta nupule avaneb aruande eelvaade:

Joonis 363

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V