Keri sisuni

Üüriarvestuse aruanne

Saab teha üüriarvete detailse aruande majade lõikes selle kuu kohta, mis kuusse kuupäev langeb. Aruandes kajastatakse kõigi kaupade kogused, tariifid ja summad ning kokku valitud kuu arve, viivised, võlad, ümardused ja tasumisele kuuluv summa elanike lõikes.

Joonis 482