Käibedeklaratsioon

 kaibedeklaratsioon

Käibedeklaratsiooni seadistamine:

Selleks, et aruandesse tuleksid õiged andmed, tuleb seda seadistada. Seadistuste akna avamiseks vajutage nuppu Seadistused aruandeakna alumises osas.

Avanenud aknas tuleb sisestada kontode koodid vastavatesse lahtritesse. Kontode koodid peavad olema ümbritsetud looksulgudega {konto number}. Iga lahtri paremas osas asuva valikunupu […] abil saab mugavalt valida kontosid. (Valikuaken avaneb ka vajutades klahvi F5.)

Kontosid võib summeerida, lahutada ning teha nendega muid aritmeetilisi tehinguid.

Näiteks: {123} + {234} – {345} tähendab, et kontode 123 ja 234 käibed summeeritakse ning saadud summast lahutatakse konto 345 käive.

Kui on vaja lisada konto deebetkäive, siis tuleks konto koodiks valida näiteks:  {D:5111}

Kui kontod on sisestatud, salvestage seadistused, vajutades Salvesta nuppu.

Kui vajutada Katkesta nuppu, kaovad ära kõik viimati tehtud seadistuste muudatused.

Pöördmaksustamine:

Rida 1 valem: {3110}+{3120}+{D:18301}+{D:5111}+{D:5112} tähendab, et on liidetud EL-st ostetud põhivara, kaupade ja teenuste deebetkäibed.

Rida 5 valem: {2211}+{2210}-(({D:18301}+{D:5111}+{D:5112}*0.20) tähendab, et on ostukäibemaksust lahutatud samade kontode deebetkäibest arvestatud käibemaks.

Rida 6 valem: {D:18301}+{D:5111}+{D:5112} tähendab, et on liidetud EL-st ostetud põhivara, kaupade ja teenuste deebetkäibed.

Rida 6.1 valem: {D:18301}+{D:5111} tähendab, et on liidetud EL-st ostetud põhivara ja kaupade deebetkäibed.

Kuu andmete sisestamine:

Kui aruande püsiandmed on sisestatud, tuleb sisestada ka muutuvad andmed:

  • Kuu ning Aasta – periood, mille kohta trükitakse käibedeklaratsioon. Vaikimisi tulevad jooksev kuu ja aasta;
  • Täpsustused – see number tuleb deklaratsiooni lahtrisse nr 8;
  • Enammakstud käibemaks – kui periood ja täpsustused sisestatud, arvutab programm automaatselt enammakstud käibemaksu summa. Selle summa võib jagada osadeks ning üle kanda need osad pangakontole või teiste maksude katteks. Ridu saab juurde teha nooleklahviga.

Kui kõik andmed on sisestatud, vajutage Alusta nuppu. Ekraanile ilmub aruande eelvaade, mille saate välja trükkida.