Keri sisuni

Äriaruande elemendid

Äriaruande element sisaldab elemendi koodi, nimetust, aruannet, kus antud element sisaldub (XBRL muutujat elektroonilise aastaaruande jaoks); rea tüüpi, mis võib olla saldo või käive; ekspordi tingimust; valemit kokkuvõtvate ridade jaoks; kontode nimekirja (mille summaarset käivet või saldot arvutatakse) ning lisainfot.

XBRL muutujate kirjelduse leiate Riigi Teatajas avaldatud Majandusaasta aruande taksonoomiast.

Programmiga on kaasas meie poolt kokku pandud äriaruannete skeemid:

  • OÜ-le: bilanss;kasumiaruanne skeem 1 ja 2; rahavoogude aruanne ja lisad (raha, nõuded ja ettemaksed, varud, võlad ja ettemaksed, tööjõukulud, mitmesugused tegevuskulud).
  • KÜ-le: bilanss; tulemiaruanne; lisad (raha, nõuded ja ettemaksed, varud, võlad ja ettemaksed, tööjõukulud, mitmesugused tegevuskulud, liikmetelt saadud tasud).

Kui olete kontoplaanis muudatusi teinud, peate aruanded üle vaatama ja vajadusel oma kontod elementidele lisama või olemasolevaid seadistusi muutma.

Infoks

Valemit saab koostada ka teiste äriaruande elementide koodidest, kasutada saab aritmeetilisi tehteid,

näiteks

[B1] + [B2] – [B3]

kus B1, B2 ja B3 on vastavate elementide koodid.

Joonis 329