Keri sisuni

Uuendamine

Kuidas kontrollida Profiti versiooni?

Avage menüü Abi / Programmist

Menüü Abi/Programmist

Avaneb aken, mille alumises osas saate kontrollida Profiti versiooni:

Programmist

Versioonide jälgimise lihtsustamiseks kasutame aasta/kuu/järjekorra number notatsiooni (pildil 24.02.1, mis tähendab, et antud programmi puhul on tegemist 2024 a. veebruari 1. suurima uuendusega).

Juhul, kui kuupäeva aasta (pildil 02.02.2024) on varasem, kui jooksev aasta, kindlasti tuleb programmi uuendada.

Juhendites ja kirjades sageli viitame jooksvale versiooni numbrile (pildil v3030), iga uuendusega see number suureneb.

Mida teha, kui uuenduse aknas näitab, et on uuendusi, aga vajutades "Uuenda" nuppu, ütleb programm, et arvutis on juba viimane Profiti versioon?

Avage uuendamise aknas nuppu "Seadistused", avanenud aknas vajutage nuppu "Tühistada uuenduste ajalugu".

Uuenduse seadistused

Pärast seda pange seadistused kinni vajutades "OK" ja uuendage programmi uuesti.