Keri sisuni

Pangaväljavõtte kirjed

Pangaväljavõtte kirjete register asub menüüs Pank/Pangaväljavõtte import

Kirjete register

Lisaks tavapärastele tööriistariba nuppudele on järgmised nupud:

  • Pangaväljavõtte faili import - laseb valida faili ja impordib kirjed. Impordi järel kirjeid kontrollitakse, kuid dokumente neist ei tekitata.
  • Imporditud kirjete kontroll - teatud olukordades tuleb kirjeid uuesti kontrollida
  • Impordi seadistused - avab seadistuste akent
  • Imporditud kirjete töötlemine - töötleb kirjeid, loob ja kui vastavad seadistused seda lubavad, kinnitab dokumente.

Kui vajutada impordi nuppu, valida pangast eksporditud väljavõtte faili, siis impordib programm andmed ja kontrollib neid. Impordile kuluv aeg sõltub väljavõttefaili suurusest. Impordi kulgu saab jälgida akna alumises osas asuva kirjete statistika paneelil.

Info

Juba imporditud kirjeid uuesti ei impordita. Unikaalsust kontrollitakse pangaviide välja abil.

Kirje staatust näitavad veergude "Staatus" ja "Oodatud staatus" sisu ja rea taustavärv:

  • Staatus: Ootel - kirje imporditud, kuid dokumendid pole veel loodud. Taustavärv võib olla kollane või punane
  • Oodatud staatus: Imporditud - taustavärv kollane. Kirje on impordiks valmis
  • Oodatud staatus: Import ebaõnnestus - taustavärv punane. Veerus "Teated" on lühidalt toodud probleemi olemus
  • Staatus: Imporditud - kirjest loodud dokument, taustavärv roheline

Ootel ja probleemsed kirjed

Topeltklõps kirjel avab selle kaardi.

Detailvorm

Väljavõtte kirje probleemiga

Kaardi väljad:

Väli Kirjeldus
Kirje tüüp Sissetulek / Väljaminek
Reegel Mis reegli alusel kirjet töödeldakse, võimalik avada reegli kaardi. Reegli nime all on tabel, kus visuaalselt näidatakse, millised kirje omadused antud reegliga klappisid
Lisa uus reegel Antud väljavõtte kirje andmetel põhineva reegli loomine. Võib olla vajalik, kui olemasolevate reeglite alusel kirjet interpreteeriti valesti
Kirje omadused Panga viide, pank, kuupäev, vastaspool (nimetus, konto, olemasolul reg number), makse (summa), selgitus
Staatus Kirje hetkestaatus: Ootel / Imporditud / Import ebaõnnestus
Prognoos Prognoositud kirje staatus: Imporditud / Import ebaõnnestus
Kontrolli teated Kontrolli käigus avastatud probleemid
Tegevus Kuidas antud kirjet interpreteerida - võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda
Firma Vastaspool - Impordi protseduur täidab automaatselt, kui vastav firma on olemas registris. Samuti võib programm lisada puuduolevad eesti ettevõtted, kui leiab vastava ettevõtte äriregistrist ja kui on vastav seadistus olemas
Konto Konto, mida kasutatakse kandes. Täidetakse automaatselt reegli andmete alusel, võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda
Teenustasu konto Teenustasu konto (nt kaardimaksete puhul), kui vastav info on väljavõttes olemas (Swedbank). Täidetakse automaatselt reegli andmete alusel, võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda
Ignoreeri seda kirjet Üksiku kirje käsitsi vahelejätmine

Info

Moodul on aktiivses arenduses ja sinna pidevalt lisanduvad uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendis ei leidu infot soovitud funktsioni kohta, võtke meiega ühendust saates kirja aadressile arendus@intellisoft.ee, võib juhtuda, et see on juba olemas ja me ei jõudnud seda lisada juhendisse.