Keri sisuni

Impordi käik

Panga väljavõtte impordi süsteem täieneb kasutamise käigus mis tähendab seda, et esimesed impordid võivad vajada rohkem tähelepanu kasutaja poolt, kuid mida rohkem andmeid imporditakse, seda vähem moodul vajab kasutaja sekkumist, seda rohkem tööd see teeb ise ära säästes kasutaja aega.

Kui võtate panga väljavõtte impordi mooduli esmakordselt kasutusele, vaadake üle alustamise juhendit.

Üldine impordi käik on kujutatud alloleval diagrammil:

graph LR
 A[Eksport] --> B[Import];
 B --> C[Kontroll];
 C --> D[Dokumentide loomine];
 D --> E[Valmis];

 1. Eksport - väljavõtet eksporditakse internetipangast
 2. Import - väljavõtte kirjed salvestatakse Profitisse edasiseks töötlemiseks
 3. Kontroll - vajadusel täiendatakse reeglistikku, mille alusel luuakse väljavõtte kirjetest dokumendid
 4. Dokumentide loomine - kirjetest luuakse dokumendid

Allpool peatume igal punktil.

Panga väljavõtte eksport internetipangast

Logige sisse oma internetipanka, valige perioodi, mida soovite eksportida. Salvestage väljavõte faili valides formaadiks ISO XML. Profit toetab ISO XML 053 formaati (Allpool oleval pildil on vastav valik Swedbanki internetipangas).

Formaadi valik swedbankis

Samuti toetatakse ka ISO XML 052 formaati, mida (nt Swedbanki poolt) kasutatakse kui eksporditakse jooksva päeva liikumisi.

Panga väljavõtte import

Avage väljavõtte kirjete registri (menüü Pank/Pangaväljavõtte import)

Kirjete register

Lisaks tavapärastele tööriistariba nuppudele on järgmised nupud:

 • Pangaväljavõtte faili import - laseb valida faili ja impordib kirjed. Impordi järel kirjeid kontrollitakse, kuid dokumente neist ei tekitata.
 • Imporditud kirjete kontroll - teatud olukordades tuleb kirjeid uuesti kontrollida
 • Impordi seadistused - avab seadistuste akent
 • Imporditud kirjete töötlemine - töötleb kirjeid, loob ja kui vastavad seadistused seda lubavad, kinnitab dokumente.

Kui vajutada impordi nuppu, valida pangast eksporditud väljavõtte faili, siis impordib programm andmed ja kontrollib neid. Impordile kuluv aeg sõltub väljavõttefaili suurusest. Impordi kulgu saab jälgida akna alumises osas asuva kirjete statistika paneelil.

Info

Juba imporditud kirjeid uuesti ei impordita. Unikaalsust kontrollitakse pangaviide välja abil.

Impordi lõppemisel kuvatakse tulemusi, nagu näiteks alloleval pildil.

Impordi tulemuste sõnum

Suure tõenäosusega esimesel korral andmeid importides on palju probleemseid kirjeid.

Kirje staatust näitavad veergude "Staatus" ja "Oodatud staatus" sisu ja rea taustavärv:

 • Staatus: Ootel - kirje imporditud, kuid dokumendid pole veel loodud. Taustavärv võib olla kollane või punane
 • Oodatud staatus: Imporditud - taustavärv kollane. Kirje on impordiks valmis
 • Oodatud staatus: Import ebaõnnestus - taustavärv punane. Veerus "Teated" on lühidalt toodud probleemi olemus
 • Staatus: Imporditud - kirjest loodud dokument, taustavärv roheline

Ootel ja probleemsed kirjed

Imporditud kirjete kontroll ja reeglite täiendamine

Topeltklõps kirjel avab selle kaardi.

Väljavõtte kirje probleemiga

Kaardi väljade detailne kirjeldus

Kontrollige, kas kirje jaoks vastav reegel ja tegevus on korrektsed. Vajadusel saate muuta või lisada reeglit.

Võimalikud probleemid ja nende lahendamine

Ebakorrektne reegel või tegevus

Tuleb kohendada reeglid või lisada uut

Firma ei leitud

Programm ei leidnud firmade registrist (tasumiste puhul ka töötajate registrist) vastaspoole:

 • saab lisada uue firma
 • saab muuta firma nime, lisada reg numbri firma kaardile
 • lisada asendusreegli juhul, kui registris olemasoleva firma nimi ei vasta panga väljavõttel olevale kirjele ja ei soovi firma nime muuta

Tasumisviis ei leitud

Tuleb üle vaadata tasumise viisid sisestades konto numbrid

Konto ei leitud

Tuleb üle vaadata tasumise reeglid või tasumise viisid sisestades puuduvad kontod

Kirjetest dokumentide loomine

Kui kirjed on üle kontrollitud, saab luua dokumente kasutades selleks piksenoolega ikooni tööriistaribal. Käivitades funktsiooni kirjete registrist üritab programm luua dokumente kõigi filtreeritud perioodi kirjetele. Kui käivitada töötlemist ühe kirje kaardilt, siis luuakse dokument ainult selle kirje jaoks.

Vastavalt seadistustele programm kinnitab loodud dokumendid ja seob laekumised ja tasumised vastavate arvetega.

Töötlemise järel programm näitab teadet tulemuste kohta ning edukalt töödeldud kirjed muutuvad roheliseks

Töödeldud kirjed

Dokumentide kontroll

Soovitame loodud dokumendid üle kontrollida. Seda saab teha vastavates dokumentide registrides või avades töödeldud kirjed ning klõpsates paremal pool oleva seoste paneelis oleval dokumendi lingil:

Näidised

 • Laekumine Imporditud laekumine

 • Tasumine Imporditud tasumine

 • Pangateenused Sama päeva pangateenused summeeritakse. Kandest saab navigeerida igale väljavõtte kirjele (seoste paneelilt paremal pool). Imporditud pangateenused

 • Ignoreeritud kirje Ignoreeritud kirje

Impordi parandamine

Vajadusel saab kustutada loodud dokumendid selleks, et muuta töötlemiseks kasutatavad reeglid ja importida kirjeid uuesti. Selleks tuleb kasutada imporditud kirje kaardil olevat lingi "Kustuta loodud dokumendid"

Info

Moodul on aktiivses arenduses ja sinna pidevalt lisanduvad uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendis ei leidu infot soovitud funktsioni kohta, võtke meiega ühendust saates kirja aadressile arendus@intellisoft.ee, võib juhtuda, et see on juba olemas ja me ei jõudnud seda lisada juhendisse.