Keri sisuni

Müügiarvete import CSV failist

Tööriist, mis võimaldab arveid importida CSV failist. CSV on lihtne tekstipõhine formaat, mida saab salvestada tabelarvutuse programmist nt Excelist, lihtsa vaevaga tekitada programmiliselt või eksportida muudest tarkvaradest.

Arved imporditakse lihtsustatud kujul. Arvel on üks rida, eelseadistatud kaubaga, kuhu kantakse arve kogusumma.

Kasutajaliides

Kasutajaliides

Programmi kasutajaliides koosneb ühest aknast, kuhu saab sisestada järgmised andmed:

  • Väljad
  • Andmebaas - andmebaasi rada, võib ette panna serveri nimi, nt "server:"
  • Kasutajanimi
  • Salasõna
  • Kaup - kauba kood, mida kasutatakse arvel
  • Lülitid
  • Importida esimest rida - lülitage välja, kui CSV faili esimesel real on veergude pealkirjad
  • Kinnitada imporditud arved
  • Teha laekumise kanne

Vajutades nuppu "Impordi", saab valida imporditavat faili. Seejärel programm üritab arveid importida ning õnnestumise korral annab teada, mitu dokumenti sai importida või väljastab veateade, kui import ebaõnnestus.

Failiformaat

Veerg Sisu
Arve nr Täisarv, kui numbrile vaja lisada prefiksi või sufiksi, tuleb täita objekti veeru, vt allpool
Klient Kliendi nimi. Puuduvaid kliente programm ise sisestab Profitisse
Kuupäev Arve kuupäev formaadis dd.mm.yyyy
Tasutud Jah/Ei. Kui sisestatud Jah ning sisse lülitatud linnuke "Teha laekumise kanne", programm loob ka laekumise kande
Summa Arve summa km-ta
KM Käibemaksu summa
Summa(+km) Summa koos km-ga
Kasum Ei kasuta
Maksetähtaeg Täisarv (maksetähtaeg kalendripäevades) või kuupäev formaadis dd.mm.yyyy
Objekt Objekt, mida kasutatakse arvel. Objekt peab olema eelnevalt loodud Profitis, vastasel juhul välja sisu ignoreeritakse. Kui objektil on määratud prefiks ja sufiks, need kantakse müügiarvele

CSV faili näidis

"Arve nr";"Klient";"Kuupäev";"Tasutud";"Summa";"KM";"Summa(+km)";"Kasum";"Maksetähtaeg";"Objekt"
"20241";"Testklient1 OÜ";"10.06.2024";"Jah";"9,9";"2.078";"12.078";"0,5";"12.06.2024";""
"20242";"Testklient2 OÜ";"11.06.2024";"Jah";"10";"2.2";"12.2";"0,5";"12.06.2024";"T1"
"20243";"Testklient3 OÜ";"12.06.2024";"Jah";"9,9";"2.078";"12.078";"0,5";"12.06.2024";"T2"